Trà Vinh: Công nhận 5 xã An toàn khu trong chống Pháp và Mỹ

Thủ tướng mới có Quyết định về việc công nhận 5 xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh; theo đó các xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Đoàn khảo sát xã An toàn khu của Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Trà Vinh. (Nguồn: travinh.gov)

Đoàn khảo sát xã An toàn khu của Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Trà Vinh. (Nguồn: travinh.gov)

Thủ tướng Chính phủ mới có Quyết định về việc công nhận 5 xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh.

Năm xã trên gồm: An Trường, An Trường A, Đại Phúc, Đại Phước, Đức Mỹ thuộc huyện Càng Long được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

PV / TTXVN