THÔNG BÁO: Cắt điện trên địa bàn Hải Dương từ 26/6 đến 1/7/2018

Từ 26/6 đến 1/7/2018, một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.
Lịch cắt điện cụ thể như sau:

Lịch cắt điện ngày 26/6

Lịch cắt điện ngày 27/6

Lịch cắt điện ngày 28/6

Lịch cắt điện ngày 29/6

Lịch cắt điện ngày 30/6

Lịch cắt điện ngày 1/7

PV (dlhaiduong.evn.com.vn) / Tin Nhanh Online