Chủ tịch huyện Hải Dương lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng… đánh bạc!

Chủ tịch huyện Hải Dương lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng… đánh bạc!

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có chuyện mâu thuẫn nội bộ, hại nhau, vì tất cả những dư luận trên không có căn cứ …”, ông Tầng cho biết. Ngày 5/9, Cơ quan Công an...