Thành phố Trà Vinh có tân Chủ tịch thay ông Diệp Văn Thanh vừa bị kỷ luật cách chức

Thành phố Trà Vinh có tân Chủ tịch thay ông Diệp Văn Thanh vừa bị kỷ luật cách chức

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra ngày 13/12, Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh (khóa XI) đã tiến hành bầu nhân sự chủ chốt. Theo đó, các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu chức danh Chủ...
Chủ tịch huyện Hải Dương lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng… đánh bạc!

Chủ tịch huyện Hải Dương lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng… đánh bạc!

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có chuyện mâu thuẫn nội bộ, hại nhau, vì tất cả những dư luận trên không có căn cứ …”, ôn...