Hải Dương: Cách chức hiệu trưởng trường mầm non do thu tiền học sinh sai phạm

Hải Dương: Cách chức hiệu trưởng trường mầm non do thu tiền học sinh sai phạm

Hiệu trưởng trường mầm non Hiệp Cát (huyện Nam Sách, Hải Dương) bị cách chức và điều chuyển công tác. Ngày 13/10, ông Hồ Ngọc Lâm, Phó chủ tịch huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, huyện vừa quyết định...
Hải Dương: Giáng chức Hiệu trưởng Trường Mầm non do sai phạm về thu chi

Hải Dương: Giáng chức Hiệu trưởng Trường Mầm non do sai phạm về thu chi

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã quyết định kỷ luật cả hiệu trưởng, hiếu phó Trường Mầm non Hiệp Cát do các sai phạm về thu chi. Chủ tịch UBND huyện Nam S...