Nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa

Đến nay, toàn tỉnh có 341 trong tổng số 660 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca tại đơn vị cho người lao động. Trong đó có 256 doanh nghiệp chi tiền ăn ca từ...