Lỡ cắn mẹ khi đang bú, mẹ đâm con 90 lần liên tiếp

Lỡ cắn mẹ khi đang bú, mẹ đâm con 90 lần liên tiếp

Để trở thành một người mẹ thực sự là điều không hề dễ dàng. Mỗi người phụ nữ đều phải trải qua rất nhiều thứ để có thể sinh ra một đứa trẻ và bắt đầu làm mẹ. Nhưng mọi...