Bão số 10 song hành cùng siêu bão Talim tiến thẳng vào Biển Đông, vào nước ta

Bão số 10 song hành cùng siêu bão Talim tiến thẳng vào Biển Đông, vào nước ta

Bão số 10 giật cấp 11 đã vào Biển Đông, dự báo sẽ mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 hướng vào bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh, trong khi siêu bão Talim đang chực chờ đổ bộ vào...