Tin tức

Từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ đều tăng

2020-09-27 09:26
 3/5 (1 Đánh giá)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021).

Theo đó, dự thảo đưa ra lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của lao động nữ từ 55 tuổi lên 60 tuổi, của lao động nam từ 60 tuổi lên 62 tuổi. Thời gian bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của cả lao động nam và nữ từ ngày 1-1-2021, mỗi năm tăng ba tháng đối với nam và bốn tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035, của lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Như vậy, lao động nam sinh từ tháng 1-1961 đến tháng 9-1961 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng; nếu lao động nam sinh từ tháng 10-1961 đến tháng 6-1962 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, thì tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng… Với lao động nữ sinh từ tháng 1-1966 đến tháng 8-1966 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021, thì tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng; lao động nữ sinh từ tháng 9-1966 đến tháng 4-1967 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, thì tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng…

Dự thảo nghị định cũng đề xuất người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung. Đó là người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

>> Đừng bỏ qua: Căn nhà cấp 4 sập xệ nhuộm màu tang thương của vị chủ tịch huyện Phong Điền xấu số tử vong vụ sạt lở Rào Trăng 3​

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/979327/tu-ngay-1-1-2021-tuoi-nghi-huu-cua-ca-nam-va-nu-deu-tang


loading...