THÔNG BÁO: Cắt điện trên địa bàn Hải Dương từ 19/6 đến 25/6/2018

Từ 19/6 đến 25/6/2018, một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

Lịch cắt điện cụ thể như sau:

Lịch cắt điện ngày 19/6

Lịch cắt điện ngày 20/6

Lịch cắt điện ngày 21/6

Image result for cắt điện

Lịch cắt điện ngày 22/6

Lịch cắt điện ngày 23/6

Lịch cắt điện ngày 24/6

Image result for cắt điện

Lịch cắt điện ngày 25/6