THÔNG BÁO: Cắt điện trên địa bàn Hải Dương từ 10/7 đến 15/7/2018

Từ 10/7 đến 15/7/2018, một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.
Lịch cắt điện cụ thể như sau:

Lịch cắt điện ngày 10/7

Lịch cắt điện ngày 11/7

Huyện Cẩm Giàng

Lịch cắt điện ngày 12/7

Lịch cắt điện ngày 13/7

Lịch cắt điện ngày 15/7

PV(dlhaiduong.evn.com.vn) / Tin Nhanh Online