NÓNG: Nhiều trường học ở Hải Dương có thể sáp nhập thành trường phổ thông đa cấp học hoặc liên trường

Việc thu gọn lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sẽ sáp nhập với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế . Ảnh: Mai Anh

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sẽ sáp nhập với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế . Ảnh: Mai Anh

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”  Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành, việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được đẩy mạnh ở các ngành, các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ở bậc giáo dục mầm non, phổ thông sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ vào quy mô học sinh, số lớp; khoảng cách địa lý, tổ chức lại để hình thành trường phổ thông đa cấp học hoặc liên trường, thu gọn lại các điểm trường cho hợp lý.

Bảo đảm cơ bản trên địa bàn một xã, phường, thị trấn chỉ có 1 trường mầm non công lập; trên địa bàn cấp huyện có 1 trường THCS chất lượng cao, 2 trường THPT công lập do ngân sách nhà nước cấp (trường hợp đặc biệt có thể có 3 trường THPT công lập). Tỉnh có 1 trường THPT chuyên. Đến năm 2021, giảm tối thiểu 87 trường so với năm 2015; đến năm 2025, giảm tối thiểu 79 trường so với năm 2021.

Đẩy mạnh xã hội hóa và thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường THCS chất lượng cao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Chuyển những trường mầm non từ công lập sang tư thục ở những nơi có điều kiện đáp ứng nhu cầu xã hội, như TP Hải Dương, thị xã Chí Linh và những địa bàn có kinh tế phát triển, có nhiều khu, cụm công nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Đối với các trường: Đại học Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế, Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, nghiên cứu tổ chức gọn lại đầu mối theo hướng đa chức năng, nhiệm vụ và thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh, kể cả các trung tâm dạy nghề thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh, bảo đảm trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Trong quýI năm 2018, hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Dạy nghề để thành lập 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND cấp huyện.

Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Đối với lĩnh vực y tế, tổ chức các cơ sở theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Năm 2018, sắp xếp lại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm thành Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Sáp nhập 3 trung tâm gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.

Trước tháng 6.2018, thực hiện sáp nhập xong Bệnh viện Đa khoa cấp huyện và Trung tâm Y tế cấp huyện, thống nhất mô hình mỗi huyện, thị xã, thành phố chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng, bao gồm: y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm Y tế cấp huyện trực tiếp quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có).

Xem xét sắp xếp tổ chức lại Bệnh viện Phong Chí Linh; mô hình tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thực hiện cơ chế kết hợp công – tư về nhân lực và thương hiệu trong lĩnh vực y tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, giữa các bệnh viện công…

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu rõ việc sáp nhập, sắp xếp, tổ chức, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông, các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo hướng tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, khuyến khích thành lập các đơn vị ngoài công lập.

Năm2018, sáp nhập Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển thành doanh nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập trên địa bàn tỉnh, chỉ duy trì một đoàn nghệ thuật chèo truyền thống của Nhà hát Chèo; các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập. Hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh với Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn thành một đầu mối; sắp xếp lại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng theo hướng xã hội hóa.

Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính đối với Báo Hải Dương và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Tổ chức lại các trung tâm công nghệ thông tin để chuyển đổi sang loại hình đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc xã hội hóa như doanh nghiệp. Tỉnh chỉ thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập về an toàn thông tin. Năm 2019, sáp nhập Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao với Trung tâm Thi đấu thể thao dưới nước và Trung tâm Bóng bàn, thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Đối với sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thì chuyển thành công ty cổ phần. Giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức năng; phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trước năm2020, thực hiện hợp nhất các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Trung tâm Bảo trợ xã hội với Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy với Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy).

Trong năm 2018, thực hiện xong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Sáp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cũng trong năm 2018, sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo hướng Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện…