NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 19/3/2019 đến ngày 20/3/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/3/2019 đến ngày 20/3/2019

Thứ Ba 19/03/2019

1. Càng Long    

07h30 – 11h00:    Ấp Giồng Chùa, Sóc Vinh xã Phương Thạnh.

2. Cầu ngang  

08h00 – 12h30:    Một phần ấp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ Tây.

08h00 – 12h30:   Một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường.

13h00 – 17h00:  Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.

13h00 – 17h00: Một phần ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc.

3. Châu Thành TV    

08h00 – 10h00:   Một phần ấp Ô Bắp xã Lương Hòa A.

13h00 – 14h00:   Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh.

16h00 – 17h00:   Một phần ấp Kinh Xuôi xã Thanh Mỹ, ấp Đầu Giồng B xã Mỹ Chánh

4. Duyên hải    

08h00 – 17h00:   Mất điện một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

5. Tiểu cần    

09h30 – 11h00:   Một phần ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

10h30 – 11h30:   Một phần ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

15h30 – 17h00:   Một phần ấp An Cư, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Thứ Tư 20/03/2019

1. Càng Long    

07h30 – 11h00:   Một phần Gò Tiến xã Nhị Long Phú.

2. Cầu ngang    

08h00 – 12h30:   Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim.

08h00 – 12h30: Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long Bắc.

13h00 – 17h00:  Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long Bắc.

3. Châu Thành TV    

11h00 – 12h00:   Một phần ấp Bàu Sơn xã Đa Lộc

4. Duyên hải    

08h00 – 09h30:   Mất điện một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

08h00 – 13h00:   Một phần khóm 1, khóm 2 phường 2 thị xã Duyên Hải

08h00 – 17h00:   Mất điện Ấp Hồ Thùng xã Đông Hải huyện Duyên Hải

08h00 – 17h00: Một phần khóm 2, khóm 30/04 phường 2, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát xã trường Long Hòa thị xã Duyên Hải.

10h00 – 11h30:  Mất điện một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

13h00 – 14h30:   Mất điện một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

15h00 – 16h30:   Mất điện một phần ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

5. Tiểu cần    

08h30 – 10h00:   Một phần Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

10h00 – 12h00:   Tại trạm Cơ Sở Vĩnh Thành, Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

14h30 – 16h00:   Tại trạm Cấp Nước Cầu Tre, Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

16h00 – 17h30:   Một phần ấp Cầu Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

6. Thành Phố Trà Vinh    

07h30 – 17h00:   Đường Điện Biên Phủ từ đường Trần Phú đến Shop Bích Thủy (dãy đối diện Ngân Hàng Công Thương).

PV (T/h Điện lực Trà Vinh) / Tin nhanh Online