NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 17/4/2019 đến ngày 19/4/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/4/2019 đến ngày 19/4/2019

Thứ Tư 17/04/2019

1. Cầu kè    

08h00 – 11h00: Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú

2. Cầu ngang    

08h00 – 13h00: Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.

08h00 – 13h00: Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.

08h00 – 17h00: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

3. Duyên hải    

08h00 – 11h00: Mất điện một phần Mé Láng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

08h00 – 17h00: Mất điện một phần Ấp Tà Rom, Sa Văng, Mồ Côi xã Đôn Châu huyện Duyên Hải

4. Tiểu cần    

07h30 – 10h00: Một phần ấp Lê Văn Quới, Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

13h30 – 15h00:  Một phần ấp Sóc Tràm, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

15h00 – 17h30: Một phần (Khóm 1, Khóm 2), Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

Thứ Năm 18/04/2019

1. Cầu ngang    

08h00 – 11h00: Một phần ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc.

08h00 – 17h00: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long Bắc.

13h00 – 17h00: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long Bắc.

2. Châu Thành TV    

08h00 – 15h00: Ấp Rạch Sâu, Thôn Vạn, Bà Tình, Bùng Binh, Hai Thủ xã Long Hòa.

3. Duyên hải    

08h00 – 09h30: Mất điện một ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

08h00 – 17h00: Một phần ấp Thống Nhất xã Long Toàn thị xã Duyên Hải

08h00 – 17h00: Một phần ấp 11 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải

08h00 – 17h00: Mất điện Ấp Thốt Lốt xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

10h00 – 11h30:  Mất điện NMNĐ Nguyễn Văn Đỉnh, ấp Bà Nhì xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

13h00 – 14h30: Mất điện NMXX Thạch Thị Thùy Linh, Ấp Lộ Sỏi xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

15h00 – 16h30: Mất điện Trạm Huỳnh Thị Mai Trinh, Ấp Xà Lôn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

4. Tiểu cần    

07h00 – 16h00: Xã Long Thới, Tân Hòa, Tân Hùng, Hùng Hòa, TT Cầu Quan, xã Phú Cần (trừ ấp Cây Hẹ). Khóm 3, Khóm 6, một phần (Khóm 1, Khóm 4, Khóm 5), Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

Thứ Sáu 19/04/2019

1. Càng Long    

07h30 – 10h00: Ấp Giồng Chùa, Sóc Vinh xã Phương Thạnh.

08h00 – 12h00: Nhà máy xay xát Nguyễn Văn Tùng

2. Cầu ngang    

08h00 – 12h30: Một phần ấp Hòa Thịnh xã Mỹ Hòa.

08h00 – 17h00: Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.

08h00 – 17h00: Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.

13h00 – 17h00: Một phần ấp Cẩm Hương xã Mỹ Hòa.

3. Duyên hải    

08h00 – 17h00: Mất điện ấp Hồ Thùng và một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Định An xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

PV (T/h Điện lực Trà Vinh) / Tin nhanh Online