Nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa

Đến nay, toàn tỉnh có 341 trong tổng số 660 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca tại đơn vị cho người lao động.

Trong đó có 256 doanh nghiệp chi tiền ăn ca từ 15.000 đồng/người/bữa trở lên, 85 doanh nghiệp (chiếm 25%) chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa. 203 doanh nghiệp không tổ chức ăn ca mà chi tiền phụ cấp ăn ca hằng ngày cho công nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: nld.com.vn

Theo Nghị quyết số 07c/NQ-BCH về chất lượng bữa ăn ca của người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành, công đoàn cần có biện pháp can thiệp để doanh nghiệp bảo đảm bữa ăn ca cho người lao động với mức thấp nhất là 15.000 đồng/người/bữa.