Lịch cắt điện các xã, huyện tại Hải Dương trong ngày 18/5 và 19/5/2018

Ngày 18/5 đến ngày 19/5/2018 một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã. huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt và sản xuất.

Image result for lịch cắt điện

Ngày 18/5

Huyện Gia Lộc

Xã: Lê Lợi, Toàn Thắng: 12h00:17h00

Xã: Gia Lương: 06h00: 11h00

Xã: Xã Gia Hòa, Lê Lợi, Phương Hưng, Thị Trấn Gia Lộc: 06h00: 09h00

Xã: Gia Hòa, Yết Kiêu, Trùng Khánh: 05h00 : 11h00

TBA Bơm Quang Tiền – XN Khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Lộc: 09h00 : 12h30

Image result for lịch cắt điện

Ngày 19/5

Huyện Thanh Miện

Xã: Tiền Phong: 20h30 : 21h00

Xã: Diên Hồng: 20h30 : 21h00

Xã: Thanh Giang: 20h30 : 21h00

Huyện Kinh Môn:

Xã: Hiến Thành (TBA Hiến Thành A,B,C,E,F,G). : 07h30 :12h00

Công ty: Nguyễn Văn Trung: 07h30 :12h00

Image result for lịch cắt điện

Huyện Ninh Giang

Xã : Văn Giang; Hưng Long; Hồng Phúc: 20h30: 21h00

Thôn Văn Diệm xã Hưng Thái; Thôn Văn Hội xã Văn Hội

KH : Công ty Hưng Long: 20h30: 21h00