Hồ Văn Quán – Hà Đông: vừa xảy ra vụ cướp cầm dao chém người tơi bời

Hồ Văn Quán vừa xảy ra vụ cướp cầm dao chém người tơi bời
Giới trẻ giờ manh động quá, hơi tí là có biến, trộm cắp giờ manh động thật

Hồ Văn Quán vừa có vụ cướp cầm dao chém người sợ quá mọi người ah. Bây giờ đi đâu mọi người cất hết túi vào cốp nhé, cứ hớ hênh vừa mất đồ xong nó còn xiên cho ý 😩 HN bắt đầu loạn như SG rồi đấy, hồ đông người đi lại thể dục ngay đấy mà nó cướp trắng trợn xog chạy !)éo sợ ai luôn.

nguồn: Quỳnh Miu

Hồ Văn Quán vừa xảy ra vụ cướp cầm dao chém người tơi bời

Hồ Văn Quán vừa xảy ra vụ cướp cầm dao chém người tơi bời
Giới trẻ giờ manh động quá, hơi tí là có biến, trộm cắp giờ manh động thật

Hồ Văn Quán vừa có vụ cướp cầm dao chém người sợ quá mọi người ah. Bây giờ đi đâu mọi người cất hết túi vào cốp nhé, cứ hớ hênh vừa mất đồ xong nó còn xiên cho ý 😩 HN bắt đầu loạn như SG rồi đấy, hồ đông người đi lại thể dục ngay đấy mà nó cướp trắng trợn xog chạy !)éo sợ ai luôn.

nguồn: Quỳnh Miu

Hồ Văn Quán vừa xảy ra vụ cướp cầm dao chém người tơi bời