Nông dân Hải Dương sáng chế máy gieo hạt nhưng không xin được bản quyền sản phẩm

Nông dân Hải Dương sáng chế máy gieo hạt nhưng không xin được bản quyền sản phẩm

Dù đã sáng chế ra được rất nhiều loại máy hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng anh Hát vẫn chưa xin được bản quyền sản phẩm. 1 năm hoàn thành được 3-5 đề tài sáng chế Nổi...