Đến thăm “Ốc đảo” duy nhất ở đồng bằng sông Hồng thuộc tỉnh Hải Dương

Đến thăm “Ốc đảo” duy nhất ở đồng bằng sông Hồng thuộc tỉnh Hải Dương

Xóm Tiền Giang, thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hình thành trong quá trình xây dựng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải những năm 1960. Bị chia cắt với vùng trung tâm bởi...