NÓNG: Hải Dương xây dựng khu đô thị cao cấp Đại Lộc I 114 tỷ đồng

NÓNG: Hải Dương xây dựng khu đô thị cao cấp Đại Lộc I 114 tỷ đồng

Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cao cấp Đại Lộc I, vốn đầu tư 114 tỷ đồng. Các nhà thầu đã san lấp xong mặt bằng; đang thi công...