Những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam lớn lên từ “đất học” Hải Dương

Những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam lớn lên từ “đất học” Hải Dương

Như chúng ta đã biết, Hải Dương là một địa phương khá nổi tiếng về đào tạo bóng đá trẻ, nơi đây đã có rất nhiều những gương mặt tài năng bóng đá đã sinh ra và lớn lên. Hãy...