Hải Dương: Cả dãy cột điện ‘mọc’ ngay giữa đường, gây nguy hiểm lớn đối với người dân

Hải Dương: Cả dãy cột điện ‘mọc’ ngay giữa đường, gây nguy hiểm lớn đối với người dân

Hàng cây đột điện án ngữ ngay giữa đường Sùng Nghiêm (Phả Lại, TX. Chí Linh, Hải Dương), gây cản trở giao thông, nhưng chính quyền sở tại và ngành điện chưa tiến hành di dời, mặc dù người dân...