Tỉnh Hải Dương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Tỉnh Hải Dương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

107 quận/huyện thuộc 12 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có trên 30% lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc không về nước, thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018....
Tôi đi làm công nhân Samsung: Sai một ly, đi cả…tính mạng?

Tôi đi làm công nhân Samsung: Sai một ly, đi cả…tính mạng?

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương chi tiền ăn ca dưới 15.000 đồng/người/bữa

Đến nay, toàn tỉnh có 341 trong tổng số 660 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca tại đơn vị cho người lao động. Trong đó có 256 doanh nghiệ...