Trà Vinh phát CÔNG ĐIỆN KHẨN ứng phó bão số 9

Trà Vinh phát CÔNG ĐIỆN KHẨN ứng phó bão số 9

Ngày 24/11, Ông Đồng Văn Lâm chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có công điện h.ỏa tốc gửi đến BCH PCTT&TKCN tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và chủ tịch UBND các huyện thị xã, TP toàn tỉnh về việc...