Dù chỉ học hết lớp 7, chú “hai lúa” Hải Dương vẫn chế tạo được robot xuất khẩu sang 14 nước

Dù chỉ học hết lớp 7, chú “hai lúa” Hải Dương vẫn chế tạo được robot xuất khẩu sang 14 nước

Trong 5 năm, ông Phạm Văn Hát (Tứ Kỳ, Hải Dương) chế tạo hơn 30 máy nông nghiệp và xuất khẩu đi 14 quốc gia trên thế giới. Trồng rau nợ 3 tỷ Sinh ra trong gia đình thuần nông...