Đến Hải Dương đi chợ bán chuột đồng “béo ngậy” có 1-0-2 ở miền Bắc

Đến Hải Dương đi chợ bán chuột đồng “béo ngậy” có 1-0-2 ở miền Bắc

Góc chợ bán chuột đồng chỉ xôm tụ từ 15h, kéo dài 3-4 tiếng và chỉ họp vào 3 tháng cuối năm – khi chuột đồng đã béo, thường rúc vào hang tránh rét. Bắt đầu từ 15h chiều mỗi...