Tại sao người chết phải đắp chiếu và che mặt?

Tại sao người chết phải đắp chiếu và che mặt?

Tại sao người chết phải đắp chiếu và che mặt đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đọc đang rất quan tâm và thắc mắc. Vì rất nhiều bạn đọc thường thấy những người chết do tại nạn giao...