Trà Vinh: Về thăm làng chiếu Cà Hom- Bến Bạ, nơi cung cấp hàng nghìn đôi chiếu đẹp, bền cho ĐBSCL

Trà Vinh: Về thăm làng chiếu Cà Hom- Bến Bạ, nơi cung cấp hàng nghìn đôi chiếu đẹp, bền cho ĐBSCL

Làng dệt chiếu Cà Hom- Bến Bạ thuộc xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh mỗi năm cung cấp cho thị trường vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hàng trăm nghìn đôi chiếu có độ bền, đẹp, hoa...