Hơn 550 triệu đồng bảo dưỡng hàng trăm cây cổ thụ quý ở Trà Vinh

Hơn 550 triệu đồng bảo dưỡng hàng trăm cây cổ thụ quý ở Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có chủ trương dành nguồn ngân sách hơn 550 triệu đồng giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp bảo dưỡng, chăm sóc các cây cổ thụ trong...