500 hộ dân Kinh Môn-Hải Dương kêu cứu “khẩn cấp” vì nguy cơ ung thư: Chưa có phản hồi nào

500 hộ dân Kinh Môn-Hải Dương kêu cứu “khẩn cấp” vì nguy cơ ung thư: Chưa có phản hồi nào

Mặc cho người dân kêu cứu, cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương vẫn để cho doanh nghiệp hoành hành gây ô nhiễm môi trường. Người dân Kinh Môn phải tiếp tục sống với ô nhiễm cho đến bao...