CẬP NHẬT lịch cắt điện các xã, huyện tại Hải Dương từ 16/5 đến 20/5/2018

CẬP NHẬT lịch cắt điện các xã, huyện tại Hải Dương từ 16/5 đến 20/5/2018

Từ 15/5 đến 20/5/2018 một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã. huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt và sản xuất....