NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019 Thứ Hai 22/04/2019 1. Châu Thành TV     07h00 – 17h00: Một phần khóm 5 TT Châu Thành, ấp Phú Nhiêu,...
NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 20/4/2019 đến ngày 21/4/2019

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 20/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/4/2019 đến ngày 21/4/2019 Thứ Bảy 20/04/2019 1. Châu Thành TV     07h30 – 14h00: ...
NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 9/4/2019 đến ngày 10/4/2019

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 9/4/2019 đến ngày 10/4/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9/4/2019 đến ngày 10/4/2019 Thứ Ba 09/04/2019 1. Cầu kè     06h30 – 17h30: Ấp Tân ...
CẬP NHẬT lịch cắt điện các xã, huyện tại Hải Dương từ 16/5 đến 20/5/2018

CẬP NHẬT lịch cắt điện các xã, huyện tại Hải Dương từ 16/5 đến 20/5/2018

Từ 15/5 đến 20/5/2018 một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã. huyện có lịch cắt điện để có thể chủ ...