THÔNG BÁO: Cắt điện trên địa bàn Hải Dương từ 19/6 đến 25/6/2018

THÔNG BÁO: Cắt điện trên địa bàn Hải Dương từ 19/6 đến 25/6/2018

Từ 19/6 đến 25/6/2018, một số xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất. Lịch...