Trà Vinh: Bắt quả t.ang hai đối tượng trộm cáp viễn thông

Trà Vinh: Bắt quả t.ang hai đối tượng trộm cáp viễn thông

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Châu Thành liên tục xảy ra tình trạng m.ất tr.ộm cáp viễn thông, Công an huyện đã tiến hành các biện pháp công tác đấu tranh để ngăn chặn tình trạng này....