Trà Vinh: Bắt tại trận 2 đối tượng đang sử dụng, tà.ng trữ ma tú.y tại nhà riêng

Trà Vinh: Bắt tại trận 2 đối tượng đang sử dụng, tà.ng trữ ma tú.y tại nhà riêng

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/4/2019, Công an thành phố Trà Vinh phối hợp phòng Cảnh sát đi.ều tra tội phạ.m về ma t.úy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà số 370 thuộc khóm 1, phường...
Phú Thọ: Cảnh giác với “tín dụng đen”

Phú Thọ: Cảnh giác với “tín dụng đen”