Đi xe tay ga nhưng bạn có biết cái cần gạt màu đen này dùng để làm gì không?

Đi xe tay ga nhưng bạn có biết cái cần gạt màu đen này dùng để làm gì không?

Nếu các bạn để ý, trên một vài mẫu xe tay ga của Honda đều có một cần gạc màu đen nhỏ, nằm ngay cạnh que thắng bên trái. Thực ra, đây chính là cần gạt khoá thắng sau, một...