Tự hào quê hương Cẩm Giàng – vùng đất cổ ở Hải Dương

Tự hào quê hương Cẩm Giàng – vùng đất cổ ở Hải Dương

Huyện Cẩm Giàng nằm ở phía tây- bắc tỉnh Hải Dương, phía bắc giáp huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh); phía đông giáp huyện Nam Sách và TP.Hải Dương; phía nam giáp huyện Bình Giang và huyện Gia Lộc; phía...