CHOÁNG: Xuất hiện Trắm đen khổng lồ khiến dân chài mất vía ở Hải Dương

CHOÁNG: Xuất hiện Trắm đen khổng lồ khiến dân chài mất vía ở Hải Dương

“Với một người có kinh nghiệm về cá, tôi tin rằng, ít nhất con cá đó phải nặng 3 tạ. Đấy là tôi nói khiêm tốn, chứ có thể phải đến 5 tạ”. Ông Nguyễn Văn Quảng (trú ở xóm...