Bão số 10 giật cấp 14, mạnh nhất trong nhiều năm tiến thẳng vào nước ta,

Bão số 10 giật cấp 14, mạnh nhất trong nhiều năm tiến thẳng vào nước ta,

Trong cuộc họp trực tuyến nhằm đưa ra các giải pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền còn hoạt động ven bờ, triển khai cấm...