Cận cảnh đàn gà chín cựa bạch tạng “cực hiếm” của chàng trai Hải Dương

Cận cảnh đàn gà chín cựa bạch tạng “cực hiếm” của chàng trai Hải Dương

Trang trại của anh Nguyễn Văn Phương ở xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) đang nhân nuôi thành công giống gà chín cựa trắng bạch tạng. Theo anh Phương, đây là các con gà “tiến vua” có màu...