Hải Dương: Mỗi ngày cho 3.000 con ba ba ăn 1 tấn cá mè, mới bán 1/10 đã thu được 400 triệu

Hải Dương: Mỗi ngày cho 3.000 con ba ba ăn 1 tấn cá mè, mới bán 1/10 đã thu được 400 triệu

Để phục vụ các “bữa ăn” của 3.000 con ba ba gai, anh Vũ Văn Yên, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn (Hải Dương) cứ 2 ngày lại phải mua 2 tấn cá mè tươi về để chế biến thành...