Trà Vinh: Em vợ che’m liên tiếp anh rể trong ngày đầu năm

Trà Vinh: Em vợ che’m liên tiếp anh rể trong ngày đầu năm

Trong lúc nhậu xảy ra mâ.u thuẫn, Phúc đã dùng d.ao c.hém nhiều n.hát vào đầu khiến Hải trọng t.hương. Ảnh minh họa Ngày 1/1/2019, Công an TP. Trà Vinh đã tống đạt quyết định kh.ởi tố v.ụ án, k.hởi...