Hải Dương – Quê tôi ăn cỗ lẫy phần, người ta thấy lạ phân vân rồi cười

Hải Dương – Quê tôi ăn cỗ lẫy phần, người ta thấy lạ phân vân rồi cười

Có thể sẽ có người cảm thấy lạ lùng nhưng đây là là một nét đẹp văn hóa của một số vùng quê tại mảnh đất Hải Dương. Tuần trước, tôi và Hải có dịp về quê chị Lan cùng...