Ninh Giang (Hải Dương): Phấn đấu trong năm 2018 có thêm 5 xã nông thôn mới

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Giang, năm 2018, huyện có 5 xã đăng ký về đích NTM.
Đó là các xã Ứng Hòe, Hồng Phong, An Đức, Quyết Thắng và Hồng Phúc. Đến cuối tháng 11.2017, xã Hồng Phong đã đạt 16 tiêu chí, Quyết Thắng đạt 14 tiêu chí, 3 xã còn lại đều đạt 15 tiêu chí.

Để hỗ trợ cho các xã về đích NTM trong năm 2018, huyện Ninh Giang đã tạo thuận lợi về mặt thủ tục cho các xã trong triển khai xây dựng các công trình hạ tầng. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn ưu tiên, tạo điều kiện về thủ tục đầu tư công cho các dự án, công trình xây dựng ở các xã đăng ký về đích NTM, giúp các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các công trình trong năm 2018.

Tính đến nay, huyện Ninh Giang đã có 14 xã đạt chuẩn NTM. Đến ngày 30/11, trung bình mỗi xã của huyện đạt 17 tiêu chí NTM, tăng 1,3 tiêu chí so với cuối năm 2016 và vượt 0,3 tiêu chí so với kế hoạch năm 2017.

Huyền Anh / http://infonet.vn/huyen-ninh-giang-hai-duong-phan-dau-trong-nam-2018-co-them-5-xa-ntm-post246819.info