Tin tức

Phạt nguội vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh từ tháng 10/2019

2019-10-02 09:15

Từ tháng 10/2019, Bắc Ninh sẽ triển khai “phạt nguội” vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố.

Nhằm mục đích nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành tốt quy định của Luật Giao thông đường bộ, tạo dựng được ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, đồng thời giảm tỷ lệ vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bình đồ nút giao đường Lý Thái Tổ – Huyền Quang

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông trong công tác điều chỉnh camera; rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ công trình báo hiệu đường bộ (đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường…) tại  nút giao đường Lý Thái Tổ với đường Huyền Quang theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Hình ảnh thi công tại tuyến đường Lý Thái Tổ

Chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và phối hợp với cơ quan chức năng để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kế hoạch thưc hiện việc xử phạt vi phạm hành chính; về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên mạng xã hội và nhiều hình thức khác… để nhân dân được biết, thực hiện, nâng cao ý thức nhân dân khi tham gia giao thông trong tháng 9 năm 2019.

Thời gian xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch sẽ được thực hiện từ tháng 10/2019.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo cho các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông biết và thực hiện.

PV

Nguồn: Sgtvt.bacninh.gov.vn