Hải Dương quyết định hợp tác phát triển du lịch với TP Tế Nam, Trung Quốc

Hai bên sẽ phối hợp quảng bá, tuyên truyền hình ảnh, sản phẩm du lịch của 2 địa phương, góp phần làm cho nhân dân hai tỉnh, thành phố hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và du lịch.

Chiều 7/9, tại TP Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch với Ủy ban Phát triển du lịch TP Tế Nam.

Hai bên sẽ phối hợp quảng bá, tuyên truyền hình ảnh, sản phẩm du lịch của 2 địa phương, góp phần làm cho nhân dân hai tỉnh, thành phố hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và du lịch của các bên. Mỗi địa phương tích cực hưởng ứng các cuộc triển lãm về du lịch, các hoạt động quảng bá do bên kia tổ chức; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, phát triển du lịch. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch hai địa phương tham quan, tìm hiểu, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Bản ghi nhớ có hiệu lực đến năm 2020.

Lễ ký kết hợp tác nằm trong khuôn khổ Lễ hội Dòng suối Tế Nam diễn ra từ ngày 5-9/9 do TP Tế Nam tổ chức với sự tham dự của 24 tỉnh, thành phố thuộc nhiều quốc gia có quan hệ hợp tác với TP Tế Nam.

Việt Hòa / baohaiduong.vn